Dostawa / wysyłka

1. Dostawa zamówionych produktów wedle wyboru dokonanego przez kupującego świadczona jest za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany przez kupującego podczas składania zamówienia bądź do paczkomatu. Koszt dostawy produktu jest wskazany na stronie sklepu w zakładce „Dostawa/wysyłka” oraz w procesie składania zamówienia przez kupującego.
2. Koszty dostawy ponosi kupujący.
3. W przypadku wysyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od rozmiaru i wagi paczki oraz kraju przeznaczenia.
4. Kupujący zobowiązuje się do odebrania zamówionego i wysłanego produktu.
5. Kupujący zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po jej dostarczeniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie kupujący powinien sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić sprzedawcę.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie kupującego (np. wskazania przez kupującego błędnego lub niedokładnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki). O zaistniałej sytuacji sprzedawca zawiadomi niezwłocznie kupującego.