Płatności

1. O całkowitej kwocie zamówienia uwzględniającej koszty dostawy kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem zamówienia.
2. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu.
3. Podczas składania zamówienia kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli kupujący nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.
4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione produkty:
1) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
2) Płatność internetowa – imoje.
3) płatność za pobraniem.
5. Wyboru sposobu płatności dokonuje kupujący podczas składania zamówienia.
6. Płatność za pośrednictwem przelewu bankowego powinna być dokonana po otrzymaniu przez kupującego wiadomości z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.
Z wyjątkiem płatności za pobraniem, produkty objęte zamówieniem wysyłane są w momencie zaksięgowania całości środków pieniężnych na koncie sprzedawcy tytułem ceny zakupu wraz z kosztami dostawy bądź otrzymania przez sprzedawcę pozytywnego wyniku autoryzacji płatności.

Dane do przelewu są następujące:

MWN Group Sp. z o. o
Ul.lutniana 39, 71-425 Szczecin
Ing Bank Śląski 93 1050 1559 1000 0090 8103 8086

7. Płatność za pobraniem jest wyłączona w przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma zostać dostarczony poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Jeżeli kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, sprzedawca wezwie kupującego do dokonania płatności. W przypadku nieuiszczenia całości wpłaty w terminie wskazanym w wezwaniu, sprzedawca ma prawo anulować zamówienie, informując o tym kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
9. Płatność internetowa dokonywana w sklepie obsługiwana jest za pośrednictwem platformy imoje, dostępnej pod domeną: https://www.imoje.pl/, świadczonej przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.